Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ν. Χριστοδουλάκης: Ανάπτυξη με θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Η ομιλία του πρώην υπουργού Οικονομικών στη συνάντηση για την Κεντροαριστερά


Ο πρώην υπουργός Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκης μιλώντας στη συνάντηση που διοργάνωσαν οι κινήσεις του χώρου για την προοπτική ενοποίησής του υποστήριξε ότι «τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα προβλήματα της Ελλάδας σήμερα είναι η έκρηξη της ανεργίας και η  μη-βιωσιμότητα του χρέους. Και σε άλλες εποχές τα δύο αυτά ζητήματα απείλησαν την ελληνική κοινωνία και διάφορες κυβερνήσεις επιχείρησαν να τα αντιμετωπίσουν.

Μερικές φορές μάλιστα με ακραίο τρόπο: Την δεκαετία του 1980, το πρόβλημα της ανεργίας επιχειρήθηκε να λυθεί με εκτίναξη του χρέους με αναπόφευκτες και δυσμενείς συνέπειες στην οικονομία.

Σήμερα επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα του χρέους με την εκτίναξη της ανεργίας, πράγμα που επίσης αναπόφευκτα θα επιφέρει βαριές κακώσεις στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: