Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

Το νέο ευρωπαϊκό σκηνικό

ΤΟ ΒΗΜΑ, Κυριακή 14 Ιουνίου 2009

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια ιδιότυπη άσκηση πολυεθνικήςδημοκρατίας, η οποία όμως δεν έχει καταφέρει ως σήμερα να συγκινήσει τους λαούς της Ευρώπης. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι, ενώ πρόκειται για τον μοναδικό ευρωπαϊκό θεσμό τον οποίο καλούνται να διαμορφώσουν με την ψήφο τους οι ευρωπαίοι πολίτες, αυτοί αρνούνται να το πράξουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: